Након неколико рунди преговора представника Националног савета ромске националне мањине и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја, дошло је до компромисног решења, односно, Министарство је прихватило измењен Правилник на чијој изради је радио тим Националног савета ромске нацииналне мањине на челу са председником Далибором Накићем и члановима Одбора за образовање.

Усвојеним измењеним Правилником смањене су квоте за испуњавање ангажовања педагошких асистената у основним школама. То у пракси значи да ће за ангажовање ПА бити довољно 20 ученика, а за пун фонд часова 35.

Од сутра ступа на снагу:

1) Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања,
2) Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања.
У оба правилника су​ извршене измене целог члана 16а (ОШ), односно 14б (СШ)​ у складу са сугестијама Националног савета ромске националне мањине и надлежним секторима, а на основу мишљењаа Републичког секретаријата за законодавство.

Национални савет ромске националне мањине, захваљује се Министарству образовања, науке и технолошког развоја на усвојеним изменама Правилника и члановима кабинета министра Шарчевића на конструктивној сарадњи и разумевању.

Такође, захваљујемо се педагошким асистентима који су имали поверење у Савет и веровали да стојимо иза њих и да ћемо све да учинимо што је у нашој надлежности како би им побољшали услове рада.

Извор фејсбук: Национални савет ромске мационалне мањине

Copy link
Powered by Social Snap