Rom radio Obrenovac je osnovan 2002 godine. Jedini romski medij koji radi 24h.

Rom radio Obrenovac poseduje dozvolu za emitovanje radijskog programa do 2024 godine.

Emituje program komparativno na romskom i srpskom jeziku.

Produkcija i emitovanje emisija o romskoj istoriji, tradiciji, kulturi, jeziku i kniževnosti. Takođe, proizvodi medisjke sadržije o tolranciji i medijske sadržaje sa tematikom rodne ravnopravnosti i socijalnog dijaloga, zastim, medijske sadržaje namenjene osoboma sa invaliditetom i različitom seksualnom orijentacijom.

Emitovanje i negovanje tradicionalne romske muzike. Rom radio je jedini medij u Srbiji gde se u najvećoj meri mogu slusati afirmisani i ne afirmisani romski vokalni slolisti i instrumentalisti, koji neguju izvornu romsku muziku.

Rom radio Obrenovac emituje program putem FM-a i striminga na web sajtu.

Copy link
Powered by Social Snap