Radio Rom Obrenovac – danas je 8. april – Svetski dan Roma 

Prvi svetski kongres Roma održan je od 4. do 8. aprila 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu na osnovu istraživanja već pomenutog porekla Roma, utvrđeno je da su Romi iz Indije i tako su sve zemlje Evrope i sveta prihvatile Rome. Tada je usvojeno zvanično ime naroda – Romi, što na maternjem jeziku znači čovek. Usvojena je romska plavo-zelena zastava sa točkom u sredini, a pesma „Đelem, đelem“ je proglašena za romsku himnu. Takođe, odlučeno je da svi dijalekti romskog jezika budu ravnopravni. Osnivač ovog kongresa i prvi predsednik bio je Slobodan Berberski sa intelektualcima evropskih i svetskih zemalja. Na prvom kongresu okupilo se 14 zemalja. Pored Slobodana Berberskog, pesnika i društveno političkog radnika iz tadašnje SFRJ, prisustvovali su i Gratan Pakson, romski aktivista iz Engleske, Sint Romani Roze kao romski buntovnik iz Nemačke i Jan Cibula iz Švajcarske. Na prvom kongresu učestvovao je i Jul Briner, koji je tada imao svetsku slavu, a svima jasno i otvoreno govorio da je romskog porekla. Takođe su tu bili i Žarko Jovanović – Jaghdino, iz Vojvodine, koga su u Parizu uporno zvali Ivanović. Žarko Jovanović je vodio Cigane Ivanoviće, šireći pri tome romsku muziku, igru, folklor, a napravio je i aražman pesme „Đelem, đelem“.  

Za radio Rom Obrenovac, Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine svim pripadnicima romske zajednice čestitao praznik Svetski dan Roma – „Rromalen, Rromnjalen, phralalen thaj phejalen, mok te avel tumenge bahtalo Lumnjako đes e Rromengo! Arakhen pe tumende. Na inkljen andar tumere khera. Devleske mažutimasa thaj sastimasa dži berše te vazdas kadava amaro baro dives, sastipe thaj bahtasa”. OPRE RROMA! 

Dalibor Nakić – Romi su izloženi čestoj diskrinimaciji – Težak socio-ekonomski položaj Roma 

Foto: Nacionalni savet romske nacionalne manjine 

Obraćanje predsednika Nakića, možete poslušati  na sledećem linku:

Produkcija: Radio Rom Obrenovac 
Label and copyright: Radio Rom Obrenovac 
Post by: Tomislav Jovanović, Božidar Jovanović 

Prenosimo u celosti obraćanje predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, gospodina Dalibora Nakića.  

 „Danas, 8.aprila, obeležava se Svetski dan Roma, u znak sećanja na prvi kongres Roma koji je 1971.god. u periodu od 7. do 12. aprila održan u Čelsfildu, mestu kraj Londona. Taj događaj je označen kao početak aktivne borbe Roma u cilјu sveukupne afirmacije, emancipacije i ostvarivanja osnovnih lјudskih prava. I sada posle 49 godina možemo reći da taj kongres predstavlјa prekretnicu u razvoju romskog pokreta i aktivizma širom sveta. Na pomenutom kongresu je za romsku himnu izabrana pesma Đelem đelem, dogovoreno je da zvanično ime etničke zajednice bude „ Rom“,  a naziv jezika  „romski“. Odlučeno je da romska zastava bude plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini, simbolom napretka ali i migracije Roma tokom istorije. NSRNM i romska zajednica u Srbiji su godinama unazad ovaj praznik obeležavali nizom kulturnih manifestacija. Zbog aktuelnog vanrednog stanja i opasnosti od širenja korona virusa sve te manifestacije su morale biti otkazane. U ovim danima kada je korona virus glavna tema širom sveta izrazio bih zahvalnost svim medijima koji su u svom programu našli prostora da se osvrnu na današnji praznik i tako skrenuli pažnju javnosti, građana i institucija na težak socio-ekonomski položaj Roma i čestu diskriminaciju kojoj su izloženi. Moram istaći i da je poslednjih godina država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem preduzela niz mera da se unapredi i pobolјša položaj romske nacionalne manjine. Afirmativne mere upisa romskih učenika u srednje škole i na fakultete,kao i stipendiranje srednjoškolaca i studenata daju odlične rezultate tako da se obrazovni nivo romske populacije ubrzano kreće uzlaznom putanjom. Znatno je veći broj Roma sa stečenim srednjim, višim i visokim obrazovanjem. Veliki značaj pridajemo obrazovanju jer se pokazalo da je to klјuč koji otvara vrata bolјoj i srećnijoj budućnosti. Radi se dosta i na unapređenju stambenih uslova života kako kroz unapređenje komunalne infrastrukture u romskim naselјima tako i kroz izgradnju kuća i stanova za najugroženije romske porodice. Zahvalјujući brojnim podsticajnim merama za samozapošlјavanje povećan je i broj Roma koji su pokrenuli svoj vlastiti biznis. Kroz razne programe stažiranja jedan broj mladih obrazovanih Roma je dobilo šansu da se dokaže u svojim profesijama. Potrebno je naravno mnogo više ovakvih i sličnih programa. Smatram da mladima treba dati šansu a oni neka se potrude da je na najbolјi način iskoriste. Moram vam reći da za sada tu šansu veoma dobro koriste jer su se pokazali kao dobre kolege i  veoma vredni i odgovorni u ispunjavanju radnih obaveza. Aktuelna situacija nas sve veoma brine i nadamo se da ova kriza neće u velikoj meri uticati na proces inkluzije Roma koji za sada ide u dobrom pravcu. Očekujem  da se  još odlučnije i intenzivnije nastavi sa implementacijom Strategije za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Veliki broj Roma je teško živeo i pre ove pošasti koja nas je sve zadesila, a sada im je svakako još teže. Siguran sam da niko neće biti prepušten sam sebi i da će adekvatnu pomoć dobiti svi oni kojima je ona neophodna. Naša država je ozbilјna i odgovorna i brine o svakom svom građaninu. Niko u našoj zemlјi Srbiji neće ostati bez hrane i osnovnih sredstava za život. 

Skoro svi članovi NS i veliki broj romskih aktivista su uklјučeni u rad gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije i na taj način daju svoj doprinos da se izborimo sa ovim nevidlјivim neprijatelјem. U svakodnevnoj smo komunikaciji sa svima njima i imamo iz prve ruke informacije o potrebama na terenu. Centri za socijalni rad kao i do sada pružaju pomoć najugroženijim porodicama, a sva socijalna davanja se redovno isplaćuju. Moram pohvaliti odgovornost i disciplinu romskog stanovništva . Ogromna većina njih se striktno pridržava svih mera nadležnih organa jer su te mere donete kako bi se sačuvalo zdravlјe i životi lјudi. Samodisciplina, odgovornost, solidarnost i humanost su nam u ovim trenucima najpotrebniji. Ovo će proći a mi ćemo svi izvući pouke i kao društvo biti jači, složniji i jedinstveniji. Na kraju svim Romima čestitam današnji praznik Svetski dan Roma. Čuvajte se i ostanite kod kuće. Iskoristio bih priliku da praznik čestitam i na romskom jeziku i uputim još par poruka. Rromalen, Rromnjalen, phralalen thaj phejalen, mok te avel tumenge bahtalo Lumnjako đes e Rromengo! Arakhen pe tumende. Na inkljen andar tumere khera. Devleske mažutimasa thaj sastimasa dži berše te vazdas kadava amaro baro dives, sastipe thaj bahtasa. 

Copy link
Powered by Social Snap