yes

Danas Romi sirom sveta slave tetkicu Bibiju

Davno je to bilo, u prastaro vreme, kad se na zemlji pojavila neka opaka bolest, koju su jedni zvali čuma a drugi kolera. Ta je bolest umorila mnogu decu.  I [...]