Intervju sa Alexandrom Romanes iz Pariza, sa jednim od najvećih romskih umetnika u 21.veku, ima za cilj da široj javnosti promoviše kulturoliški sistem kod Roma u Evropi, kroz umetnost i emocionalnu inteligenciju Roma, koja daje ogroman doprinos u potvrdjivanju romskog identiteta na individualnom i kolektivnom nivo.

Multikulturni diverzitet Evrope ne može da se realizuje bez povećanog uticaja delovanja Roma u tom procesu. Zato, u otežanim uslovima usled pandemije Covid 19, neophodno je da se što više intervjuišu Romi intelektualci, koji su se ostvarili u oblasti kulture, nauke i obrazovanja i da se predstave javnosti preko socijalnih mreža i komunikativnih platformi kao nosioci kulturno obrazovnog stvaralaštva Roma.

Intervju na romskom jeziku možete pročitati u sledećem dokumentu:

Intervju je preveden od strane Asocijacije koordinatora za romska pitanja. Aktivnosti se sprovode u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.
Ovaj sadržaj je isključivo odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove GIZ-a.

Copy link
Powered by Social Snap