Prof. dr Rajko Djurić, rodjen je 3.oktobra 1947. u Malom Orašju, Srbija. Na Beogradskom univerzitetu (Filozofski fakultet) diplomirao je filozofiju (1971) i doktorirao sociologiju (1985). Saradnik je SANU, koja je izdavač njegove knjige „Zagonetke Roma“. U zbornicima SANU objavljen je veći broj njegovih tekstova o kulturi i holokaustu Roma.

Autor je više od 30 knjiga pesama, naučnih dela i publicistčičkih radova, koji su objavljeni u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Japanu, Madjarskoj, Makedoniji, Nemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, SAD, Sloveniji, Španiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji.

Najznačajnija otkrića o jeziku Roma, koja su plod dosadašnjeg naučno- istraživačkog rada Rajka Djurića, predsednika Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka, jesu homonimni romski glagoli, njihovo poreklo i značenje “Romski glagoli, njihovo poreklo i značenje, Beograd 2009); klase glagola; zatim, padežne postpozicije u množini . ili, jednostavno rečeno, „padežni nastavci“ u množini. Potom, medijum (diateza) u romskom , koji pored aktiva i pasiva postoji u romskom .Vredno je s tim u vezi napomenuti, da su to istovremeno novi dokazi dokazi o indijskom poreklu Roma i njihovom jeziku, rromani čhib.
(Više o tome: „Pravopis romskog jezika“, Vršac 2011; „Gramatika romskog jezika“ – novo prošireno izdanje – Beograd 2017).

Naučna javnost je pokazala vrlo veliko interesovanje za studiju o homonimnim romskim glagolima, koja je prvi naučni rad o svetu o tom pitanju. Tako je, na primer, prof.dr Gheorge Sarau iz Bukurešta napisao:  “To je najznačajnija studija iz oblasti proučavanja romskog jezika koja se pojavila na kraju XX i početku XXI veka. Ova studija Rajka Djurića o homonimnim romskin glagolima je veličanstveni spomenik jeziku Roma“.

Od izuzetno velikog značaja predstavlja otkriće medijuma u romskom, koji je do nedavno bio takodje potpuno nepoznata pojava. Medijum obogaćuje romski jezik i njegovu leksiku i proširuje semantiku i sintaksu tog jezika. Ova značajna naučna otkrića neophodno je da nadju mesto u knjigama o romskom, počev od rečnika i gramatika, pa do školskih udžbenika.

Emisije o Istoriji Roma, Holokaustu i romskoj poeziji koje je Prof. dr. Rajko Đurić snimio za Rom radio Obrenovac, možete poslušati ovde

Djurić je, osim pomenutih naučno – istraživačkih otkrića, autor prve:

–  “Istorije romske književnosti“ koja je, pored srpskog, doživela nemačko, madjarsko, rumunsko, makedonsko, hrvatsko i slovenačko izdanje;

–  „Istorije holokausta Roma“; „Istorije Roma, pre i posle Aušvica“; koja je objavljena takodje u Nemačkoj i Hrvatskoj;

– „Gramatike romskog jezika“ i „Pravopsa romskog jezika“.

– Bio je koscenarist, i stručni saradnik i prevodilac u filmu Emira Kusturice „Dom za vešanje“, a u filmu „Skupljači perja“ Aleksandra Saše Petriovića previodilac.

– Autor je drame „Ubiti Zorana Djindjića“, koju je režirao Zlatko Paković. Drama je prikazana u mnogim gradovima Srbije,zatim u Zagrebu, Mariboru i Beču. O ovoj prvoj drami, čija je tema ubistvo Djindjića, kritičari svih značajnih listova i radio-programa su izrekli najveće pohvale i najbolje ocene.

– Djurić je objavio prvu zbirku pesama 1972.godine, pod naslovom „Rom traži mesto pod Suncem“. Nakon toga, usledile su njegove zbirke „Bez doma,bez groba“m „A i U“ i „Prastara reč,daleki svet“. Ove zbirke su mu donele nagradu Železare Sisak u Sisku, koju su te godine zajedno s njim dobili još Danilo Kiš i Radomir Konstantinović.

– Godine 1987. BIGZ je objavio njegovu knjigu „Seobe Roma“.  Kulturno.prosvetna zajednica Srbije dodelila mu je „Zlatnu značku“. „Seobe Roma“ su podstakle interesovanje inostranih izdavača.

– 1989: srpsko izdanje „Cigani sveta“ /koautor Nebojša Bata Tomašević;fotograf Dragoljuv Zamurović. Ova monografija objavljena je iste godine u Nemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, SAD i Japanu.(Tiraž od oko 50.000 rasprodat je u roku od šest meseci!)

– 1989: nemačko izdanje pesama R.Djurića „Ciganske elegije“, Hamburg

– 1990: francusko izdanje zbirke pesama“Bez soma, bez groba“ – „Sain maison,sain tomb“,- Paris

– 1992: Jugoslavija na vagi istorije,nemačko izdanje, Berlin

– 1993:Kulura Roma i Sinta, na nemačkom, Berlin

– 1995: Živeo ssam u Hegelovom grobumna nemačkom, Berlin

– 1995: Mrvački ples, nanemačkom, Berlin

– 1995: Romi i Sinti u ogledalu nemačke književnosti, Berlin

– 1995: Hefestovi učenici, pesme na francuskom, Pariz

– 1995. Ja sam Aušvic – Nemac, na nemačkom, Berlin

– 1996: Istorija Roma i Sinta, na nemačkom, Berlin

– 1996: Snovi Isusa Hrista,roman,na francuskom, Balma

– 1996: Romi i Evropa, francusko i englesko izdanje, Savet Evrope, Štraubur

– 1998: Cigani u nemačkim enciklopedijama i leksikonima, na nemačkom, Berlin

– 1999: Božji most,priča na engleskom,francuskom,nemačkom i romskom uklesana na luk Sunca, Strasbur

– 2001: Lična imena Roma, Paris

– 2002; Literatura Roma i Sina, Berlin
(Knjiga je objavljean na rumunskom, madjarskom,srpskom,makedonskom,hrvatskom i slovenačkom)

– 2003: Ja sam Yadcashem, na francuskom, Paris

– 1972- 1991.Bio je novinar lista Politika i urednik Kulurne rubrike u tom listu.

– 1991. – 2004. Živeo i radio u Berlinu

– 2004: Postao pomoćnik glavnog urednika Tanjuga

– 2007: Izabran za narodnog poslanika

– 2009: Viši savetnik Ombudsmana Srbije za medjunarodnu saradnju

– 2009: Izabran za profesora sociologije i direktora Romološkog centra u ECPD u Beogradu

– 2010.Profesor Visoke škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu

– 2012: Standardizacija romskog jezika, Sarajevo

– 2015: PENZIONISAN

– 2016: ZBIRKA PESAMA, „Doba – nedoba“, Smederevo

– 2018. Gramatika romskog jezka – dopunjeno izdanje

– 2020: Fonetika romskog jezika i etimološka upotreba glagola u romskom jeziku

Da ne poveruješ šta sve stane u jedan život od 73 godine?…Danas, 03.11.2020.godine , u 05 časova napustio nas je Prof.dr RAJKO ĐURIĆ!

Copy link
Powered by Social Snap